Privacybeleid

Deze website is eigendom van "Gielissen Technische Bedrijven B.V."

 

Contactgegevens:

De Run 5419, 5504 DG Veldhoven
Tel: +31 (0)40 253 51 15
E-mail : info@gielissenbv.nl
BTW nr. NL003522325B01
 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door "Gielissen Technische Bedrijven B.V." op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@gielissenbv.nl. Bent u het niet eens met de manier waarop "Gielissen Technische Bedrijven B.V." uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met "Gielissen Technische Bedrijven B.V." contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie