Gebruikte stoomketels

Gebruikte stoomketels

Gielissen beschikt altijd wel over een aanbod in gebruikte stoomketels. Maar voordat u kiest voor een gebruikte stoomketel dient een goede afweging gemaakt te worden of een gebruikte stoomketel wel de juiste keuze is. Gielissen helpt u graag in deze beslissing. Hieronder vindt u een aantal zaken die een rol spelen bij uw keuze voor een gebruikte stoomketel.


Gebruikte stoomketels zijn goedkoper. Of toch niet?

Een belangrijke reden om een gebruikte stoomketel te kopen is de uiteraard lagere aanschafprijs. Maar de aanschafprijs is slechts een deel van de exploitatiekosten. Een gebruikte stoomketel kan van een ouder type zijn met een wat lager rendement en dus hogere energiekosten. Ook de kosten voor onderhoud en reparaties kunnen wat hoger uitvallen dan bij een nieuwe stoomketel. Een ander punt van aandacht betreft de kosten van plaatsing en de aanschafprijs van de gebruikte stoomketel. Vanwege de lagere te verwachten levensduur moeten deze over een kortere periode terugverdiend worden. Het zijn allemaal zaken die een belangrijke rol spelen in het maken van de juiste afweging. Gielissen denkt met u mee en rekent graag uit wat de daadwerkelijke verschillen in exploitatiekosten zijn tussen een nieuwe en gebruikte stoomketel.


Onzekerheid over benodigde stoomcapaciteit in de toekomst

Bedrijven krimpen in of breiden uit en wanneer de behoefte aan stoom is gekoppeld aan bepaalde productieprocessen kunnen fluctuaties ontstaan in de stoombehoefte op langere termijn. De onzekerheid over de benodigde stoomcapaciteit in de toekomst kan dan de reden zijn om te kiezen voor een gebruikte stoomketel.
Maar er zijn meer opties en Gielissen neemt deze graag met u door. Om er een paar te noemen:

 • Nu tegen relatief lage kosten een kleinere nieuwe stoomketel aanschaffen en bij uitbreiding een tweede stoomketel aanschaffen. Geeft in de toekomst veel flexibiliteit in capaciteit en biedt veel bedrijfszekerheid.
 • Wanneer er nu behoefte is aan zowel lage druk stoom als hoge druk stoom kan er bij capaciteitsuitbreiding een lage druk stoomketel naast gezet worden.
 • Zo zijn er nog veel meer factoren en oplossingen die belangrijk zijn bij de keuze tussen een nieuwe en gebruikte stoomketel wanneer de benodigde stoomcapaciteit in de toekomst sterk kan fluctueren. Uiteraard kan Gielissen hierover een goed advies geven met het daarbij behorende kostenplaatje.


  In welke staat verkeert de stoominstallatie?

  Het spreekt voor zich dat Gielissen bij de levering van een gebruikte stoomketel alle benodigde appendages en randapparatuur kan leveren en plaatsen. Maar als deze al aanwezig zijn en alleen de stoomketel vervangen moet worden is het verstandig om eerst een goede controle te laten uitvoeren op de reeds aanwezige apparatuur. Gielissen kan een goede beoordeling maken van de huidige installatie en daarna het juiste advies geven.


  Plaatsingskosten gebruikte stoomketel

  Wanneer u kiest voor een gebruikte stoomketel kan Gielissen deze niet alleen leveren maar ook plaatsen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren. Maar allereerst moet een goede begroting gemaakt worden van de kosten. Een iets ouder type stoomketel in een bestaande stoominstallatie plaatsen kan veel aanpassingen vragen aan staalconstructie, bordessen, leidingwerken etc. Gielissen brengt deze werkzaamheden graag voor u in kaart met bijbehorend kostenplaatje. Natuurlijk speelt de afweging dan een rol of de plaatsingskosten in verhouding staan met de lagere levensduur van een gebruikte stoomketel.


  Laat Gielissen u adviseren. Bel +31 (0)40 - 253 5115 of klik hier.